جلسات

خانه » جلسات

چهل و نهمین جلسه مرکز کارآزمایی

 دوشنبه بیست و دوم مهرماه جلسه دیگری از جلسات هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی برگزار شد. دو موضوع اصلی مورد بحث در این جلسه ابتدا وظایف شغلی مسوول دفتر مرکز از نظر اعضای محترم بود. این وظایف در قالب وظایف عمومی، برگزاری دوره های آموزشی، جلسات مشاوره و ... تقسیم بندی شد. هم چنین برای سی آبان ماه که قرار است دوره آموزشی crossover  طراحی شود با مشورت شرکت کنندگان در این جلسه برنامه زمانبندی و محتویات هر جلسه تعیین شد. در پایان نیز مقرر شد که در یکی از جلسات هفتگی سر فصل مطالب آموزشی توسط سخنرانان این کارگاه برای سایرین ارایه شود.

ادامه مطلب

چهل و هشتمين جلسه مركز كارآزمايي

 دوشنبه 15 مهرماه چهل و هشتمين جلسه مركز كارآزمايي باليني با حضور آقايان دكتر سليماني، حلاوتي، حيدري، شمسي پور، حسيني، شاكري و خانم ها دكتر نواده و جاناني برگزار شد. اين جلسه كه به علم تجربي در طب سنتي ايراني اختصاص داشت، توسط آقاي دكتر حلاوتي هدايت گرديد. ايشان ابتدا بحث خود را با بررسي تجربيات حاضرين از طب سنتي آغاز نمودند و در ادامه به ويژگي هاي علم و شبه علم پرداختند.

ادامه مطلب

Clinical Trial- PhaseII

  دوشنبه 8 مهرماه جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی با موضوع فاز 2 کارآزمایی بالینی توسط دکتر حسینی برگزار گردید. در این جلسه که از فصل چهارم کتاب ( A concise guide to clinical trials ; 2009 Allan Hackshaw ) انتخاب شده بود ابتدا در مورد طرح های مختلف مطالعاتی فاز 2 بحث شد سپس به هدف اصلی این مطالعات و تفاوت های آن با فاز 3 اشاره شد. در ادامه چگونگی محاسبه حجم نمونه و تحلیل این طرح مطالعاتی مورد بحث قرار گرفت.

ادامه مطلب