جلسات

خانه » جلسات

پنجاه و دومین جلسه مرکز کارآزمایی بالینی

 دوشنبه 20 آبان ماه 1392 پنجاه و دومین جلسه مرکز کارآزمایی بالینی برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر حیدری و دکتر اخلاقی که هفته آینده مدرس دوره یک روزه مطالعات متقاطع هستند، خلاصه ای از سرفصل های انتخاب شده برای کارگاه را معرفی نمودند. کارشناسان مرکز در این جلسه با توجه به نوع شرکت کنندگان در این دوره آموزشی پیشنهاداتی را به سخنرانان ارایه کردند. 

ادامه مطلب

Field Visiting- ActoverCo

پنجاه و یکمین جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی این هفته بصورت متفاوت از گذشته برگزار شد. دوشنبه 13 آبان ماه 1392 ساعت 12:30 اعضای مرکز کارآزمایی بالینی در جلسه ای صمیمانه در محل فیلد اجرای کارآزمایی بالینی شرکت Actoverco شرکت نمودند. این سایت که در خیابان خردمند جنوبی برای مراجعه، معاینه، مشاوره و کلیه مراحل لازم از جمع اوری داده و نگهداری و ... بیماران MS مهیا شده است، در حال حاضر توسط شرکت اکتوورکو برای سه کارآزمایی بالینی فاز 3 داروی اینترفرون بر بیماران MS مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب

Conflict of interest

 ششم آبان ماه پنجاهمین جلسه مرکز کارآزمایی بالینی با عنوان تضاد منافع در پژوهش های حمایت شده مالی توسط صنعت برگزار شد. در این جلسه که در واقع تکرار سخنرانی ارایه شده از یک کورس بین المللی بود، دکتر حسینی به ارایه مطالب مربوطه پرداختند و در انتهای سایر کارشناسان نظرات خود در مورد اهمیت تضاد منافع و چگونگی مدیریت این موضوع در کارآزمایی های بالینی را مورد بحث و نقد قرار دادند.

ادامه مطلب