جلسات

خانه » جلسات

شصت و سومین جلسه مرکز

 دوشنبه 25 فروردین ماه سال 1393 اولین جلسه هفتگی مرکز با حضور اعضای مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ابتدا در خصوص طرح تجاری شرکت دانش بنیان همفکری گردید سپس در خصوص توافق نامه پیشنهادی با هلدینگ کلین گروپ بحث شد و با توجه نظر مساعد دانشگاه تصمیم به عقد قرارداد همکاری 5 ساله با این مجموعه اتخاذ گردید. در ادامه برنامه سال آینده گروه آموزشی مرکز و هم چنین برگزاری کارگاه های آموزشی در شهرستان ها مورد بحث و همفکری قرار گرفت. 

ادامه مطلب

جلسه پایان سال 1392

 جلسه پایان سال 1392، روز پنج شنبه 15 اسفند ماه بعد از پایان روز سوم کارگاه فصلی زمستان راس ساعت 14 در محل سالن کارگاه های پژوهشکده محیط زیست ( طبقه هشتم پژوهشکده محیط زیست ) برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر فیروز گزارشی از مهم ترین فعالیت های سال 1392 را ارایه نمودند و بعد از آن تک تک اساتید و کارشناسان به نقطه نظرات خویش در خصوص فرصت ها و چالش های پیش رو پرداختند. سپس ناهار سنتی تهیه شده به عنوان مراسم خداحافظی پایان سال سرو شد.  برای مشاهده عکس های این جلسه به بخش گالری وب سایت مراجعه نمایید. 

ادامه مطلب

شصت و دومین جلسه هفتگی مرکز

دوشنبه 12 اسفند شصت و دومین جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی برگزار شد. در این جلسه با توجه به الگوهای مختلف موجود، تمپلت بودجه بندی کارآزمایی بالینی برای مرکز کارآزمایی بالینی تدوین گردید. پروژه دیابت که یکی از سفارشات جدید یکی از شرکت های دارویی به مرکز کارآزمایی  بالینی است، به عنوان یک نمونه عملی بودجه بندی شد تا بصورت عملی فرایندهای مختلف مراحل مختلف بودجه بندی یک کارآزمایی در مرکز تدوین شود.

ادامه مطلب