جلسات

خانه » جلسات

اولین جلسه مرور کتاب برگزار شد

هشتمین جلسه هفتگی مرکز کارآزمایی بالینی و در واقع اولین جلسه از سری جلسات آموزشی مرور کتاب های مرجع در تاریخ دهم مرداد ماه سال 1391 در مرکز کارآزمایی بالینی برگزار گردید. مهم ترین هدف این جلسات بروزماندن و انباشت دانش گروهی در مرکز کارآزمایی می باشد. در همین راستا پس از

ادامه مطلب

اولين جلسه مركز در سال جديد

اسفند ماه سال 1390 مصادف با آغاز فعاليت هاي حرفه اي مركز كارآزمايي باليني بود. بعد از چندين ماه فعاليت در خصوص انجام  جستجوي سيستماتيك جهت يافتن ساير مراكز مشابه در جهان و استخراج اهداف، چشم انداز و فعاليت هاي هر يك از اين مراكز،‌گزارش نهايي تقديم معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران گرديد. اين پروژه كه مي بايست تصوير واضحي از فعاليت هاي آينده را براي مسوولين دانشگاه فراهم مي ساخت توسط  دكتر حامد حسيني و دكتر كاظم حيدري با هدايت دكتر عليرضا فيروز بانجام رسيد.

ادامه مطلب

اولين جلسه گردهمايي اعضاي مركز كارآزمايي باليني

ادامه مطلب