جلسات

خانه » جلسات

چهل و دومین جلسه مرکز کارآزمایی

  مرور آخرین برنامه کورس تابستانی مرکز کارآزمایی بالینی که از روز شنبه 26 مرداد ماه برگزار خواهد شد، اولین موضوع جلسه هفتگی مورخ 22 مرداد ماه بود. در این جلسه که با حضور اعضای کارشناس مرکز کارآزمایی بالینی برگزار شد ضمن مرور روند مجدد برنامه جهت هماهنگی بیشتر اعضا، نظرات مدرسین باشتراک گذاشته شد. در دومین قسمت جلسه سرکار خانم دکتر سودابه نواده مقاله ای را از ژورنال Trials برای حاضرین ارایه کردند. این مقاله با نگاهی متفاوت به وجود یا عدم وجود گروه پلاسبو در مطالعات کارآزمایی بالینی پرداخته بود.

ادامه مطلب

آینده های دور و نزدیک مرکز کارآزمایی 2

 سه شنبه پانزدهم مرداد ما 1392 دومین جلسه " آینده دور ونزدیک مرکز کارآزمایی بالینی" برگزار شد. دراین جلسه که در ادامه هم فکری جلسه قبل تشکیل شده بود، پس از مرور جلسه گذشته همکاران مرکز به بررسی روندهای سیاسی، اجتماعی، فناورانه و ... پرداختند و تاثیر هر یک را بر اهداف و فعالیت های مرکز کارآزمایی بالینی توصیف کردند. این جلسات بعدا نیز ادامه خواهد یافت.

ادامه مطلب

آینده های دور و نزدیک مرکز کارآزمایی 1

سه شنبه یکم مرداد ماه 1392 چهلمین جلسه مرکز کارآزمایی بالینی برگزار گردید.
ادامه مطلب