امسال نیز همانند سال های گذشته، جلسه پایان سال در تاریخ هفدهم اسفند ماه برگزار شد. در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای مرکز برگزار شد ابتدا اقای دکتر فیروز و سپس دکتر حسینی به تشریح فعالیت های سال گذشته پرداختند. در ادامه آقای دکتر علیرضا حسینی ریاست اداره مطالعات بالینی سازمان غذا دارو نکاتی را برای چشم انداز سال آینده برای اعضا خاطر نشان ساختند. سپس تک تک حاضرین هر یک مهم ترین نکات مد نظر خویش را با دیگران باشتراک گذاشتند.