چرا دانشگاه علوم پزشكی تهران

خانه » چرا دانشگاه علوم پزشكی تهران

دانشگاه علوم پزشكی تهران به دلایل متعددی بهترین بستر برای مشاوره، هدایت و انجام كارآزمایی های بالینی شماست. 

  • انباشت دانش:  دانشگاه علوم پزشكی تهران بزرگ ترین و قدیمی‌ترین مركز آموزش عالی پزشكی با بیش از هشت دهه تجربه آموزشی در كشور است كه بیش از 2 هزار عضو هیات علمی، 20 هزار دانشجو و 2 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی برتر كشور در آن فعالیت می كنند. دسترسی به بیش از 50 کتابخانه تخصصی و اكثر منابع علمی مورد نیاز پژوهشگران در این دانشگاه بستر مناسبی برای فعالیت های علمی فراهم نموده است. در دسترس بودن اكثر تخصص های پایه ای مورد نیاز در كارآزمایی بالینی در كنار دانش متدولوژیك و تحلیل داده ها توسط این مركز در دسترس افراد قرار می گیرد.

 

  • جامعه كم نظير افراد شركت كننده در مطالعه : در كارآزمایی های بالینی در دسترس بودن افراد تحت مطالعه، شناسایی، كسب رضایت آگاهانه، توجه به قوانین و صیانت از حقوق بیماران و .... از دغدغه های اصلی مجریان پروژه ها می باشد. وجود 25 بیمارستان آموزشی با بیش از 7000 تخت بستری در كنار مراكز مختلف تشخیصی درمانی بستری مناسب برای هدایت پژوهش هایی استاندارد را مهیا می سازد. هماهنگی ایجاد شده برای دسترسی به تیم های حقوقی و كمیته های تخصصی اخلاق بسیاری از دغدغه های فوق را برای پژوهشگران و حمایت كنندگان مالی ایشان مرتفع می سازد.

 

  • A single contact point: برای محقق شدن ایده های پژوهشگران به عمل و اعتماد اسپانسرهای كارآزمایی های بالینی، بویژه در انجام طرح های بزرگ چند مركزی ملی – بین المللی نیازمند خصوصیاتی فراتر از دانش در خصوص پژوهش های بالینی هستیم. مركز كارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشكی تهران این موقعیت را مهیا ساخته است تا پروژه مورد نظر از زمان شكل گیری ایده، نگارش پروتكل، ثبت پروتكل، هدایت، مدیریت فیلد، مدیریت داده تا زمان انتشار نتایج و .... در یك مكان مشخص و با یك هماهنگ كننده واحد مدیریت گردد. به زبانی دیگر پاسخ گویی به كلیه نیازهای شما توسط دانشگاه علوم پزشكی تهران در یك مكان تجمیع شده است.